Điều khoản & Điều kiện sử dụng dịch vụ

Thanh toán:
Trannamphong không tính phí tự động bất kỳ số tiền nào. Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người dùng và chúng tôi không lưu bất kỳ dữ liệu liên quan đến thanh toán. Xem thêm: Điều khoản & Điều kiện sử dụng dịch vụ

Dịch vụ:
Trần Nam Phong có quyền thay đổi giá cả và hiệu lực của bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào.

Quy trình hoàn lại tiền:
Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại tiền chỉ khi dịch vụ của chúng tôi không hoạt động trong hơn 2 ngày. Sẽ không được hoàn lại tiền nếu tài khoản của bạn bị cấm hoặc bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn sẽ không được hoàn lại tiền trong trường hợp bạn mua chung vào đúng ngày công cụ đạt đến giới hạn của việc sử dụng, trường hợp này bạn phải đợi cho đến khi công cụ đó gỡ bỏ giới hạn hoặc cho đến khi chúng tôi làm mới lại công cụ. Xem thêm tại đây.

Cấm tài khoản:
Nếu người dùng chia sẻ tài khoản của mình với người khác, thì Trannamphong có quyền khoá vĩnh viễn tài khoản của người dùng mà không cần thông báo. Nhiều thông tin đăng nhập từ cùng một IP và nhiều máy tính (sử dụng Proxy/VPN/Server/VPS hoặc cùng ISP) trong cùng một ngày có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản. Tất cả các tài khoản đều có giới hạn trong việc sử dụng, nếu bạn sử dụng nhiều trong ngày cũng có thể dấn đến tài khoản của bạn bị khoá.

Thông báo:
Trannamphong.top có quyền gửi cho bạn thông báo qua Email / SMS đến số điện thoại / email đã đăng ký của bạn hoặc gửi thông báo qua các phương tiện truyền thông xã hội về các ưu đãi mới hoặc cho mục đích thông tin khác.